PRIVACYVERKLARING


Op deze pagina leggen wij u uit waarom wij uw gegevens nodig hebben en of bewaren  Sinds de " Wet Bescherming Persoonsgegevens" is dit gebruikelijk en noodzakelijk.  Deze verklaring is van toepassing op elke bezoeker van onze praktijk. Wij vinden het belangrijk dat u weet dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan, dat wij zonder uw goedkeuring geen gegevens delen en bovendien niet gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor uw behandeling.

 

Welke gegevens hebben wij nodig en waarom? 

Wij vragen u bij het maken van de afspraak al om uw contactgegevens zodat wij u kunnen bereiken. Dit kan zijn om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten,  uitleg te geven of informatie toe te sturen. Ook is het noodzakelijk uw naw gegevens op de factuur te vermelden indien u deze doorstuurt naar de zorgverzekeraar.  Tenslotte is een verwijzing naar een andere zorgverlener niet compleet als wij uw gegevens niet volledig aanleveren. 

 

 Wel of niet delen met derden:

Uw persoonsgegevens worden zonder uw medeweten en goedkeuring niet gedeeld met derden. Indien u echter via verwijzing van de  podotherapeut bij ons komt en wij hebben met deze podotherapeut een samenwerkingscontract dan werken wij in een gedeeld en goed beveiligd zorgprogramma. Dat is nodig omdat de medisch pedicure en de podotherapeut samen verantwoordelijkheid hebben voor de gezondheid van uw voeten. We hebben elkaar's expertise hiervoor nodig .  Ook andere zorgverleners sturen soms cliënten door. Wij geven eventueel noodzakelijke informatie die we tijdens de behandeling hebben opgemerkt of behandeld dan aan hen door zodat zij u weer goed verder kunnen helpen als dit nodig mocht zijn. . Als u dit echter niet wilt, dan geeft u geen toestemming en dan doen we dat dus niet.  Wij vragen u dit bij het eerste bezoek uitdrukkelijk te vermelden. 

 

Veiligheid:

Al uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en bewaard. Zowel technisch ( computerbeveiliging/ wachtwoorden enz) als organisatorisch ( bijv het onzichtbaar maken van herleidbare aantekeningen ) hebben wij passende maatregelen getroffen om alle gegevens te beschermen tegen diefstal of misbruik.

Heeft u vragen of op- of aanmerkingen. Neemt u dan contact op via het contactformulier. Wij zullen dit zo snel mogelijk beantwoorden.